AKTUALIZACE: Povinné firemní testování od 17. 1. 2022

MPO: Pravidla testování zaměstnanců od 17. ledna 2022
Dostupné zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/pravidla-testovani-zamestnancu-od-pondeli-17--ledna-2022--265318/

Výňatek:

"07.01.2022 9:15 | Tisková zpráva

Od 17. ledna 2022 zavádí vláda povinné testování. Týká se úředníků ve státních úřadech, zaměstnanců ve firmách, živnostníků i jednatelů společností bez výjimky – tedy i těch, kteří jsou očkováni. Povinnost se vztahuje i na ty, kteří podstoupili očkování třetí dávkou, tzv. boosterem.

Jak často se testovat?
Všichni se budou testovat pomocí antigenních samotestovacích sad dvakrát týdně. Následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování v práci, otestuje se v den příchodu na pracoviště.

Co dělat, když se zaměstnanec odmítne testovat?
Pokud zaměstnanec test odmítne, zaměstnavatel to ohlásí hygieně. Platí, že neotestovaný zaměstnanec musí dodržovat tato opatření:

  • nosit respirátor
  • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a
  • stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.

Zaměstnavatel musí prostřednictvím organizačního opatření co možná nejvíce omezit setkávání toho zaměstnance s ostatními osobami na pracovišti. Pokud je to možné, poslat tohoto zaměstnance například na home office.

Jakými testy se lze testovat?
Seznam certifikovaných testů pro samotestování lze nalézt na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků.

Jak je to s příspěvkem na testy?
Na principu příspěvku se nic nemění (zůstává tedy stejný postup) - příspěvek je až 60 Kč na jeden test na jednoho zaměstnance. Podrobné informace jsou k dispozici zde: https://www.samotesty-covid.cz/
"


Naše testy "Realy Antigenní rapid test Covid-SARS-Cov-2 ze slin (saliva)" byly uvedeny na trh před 30. 6. 2021 a to i v rámci námi udělené výjimky MZČR. Testy naleznete zahrnuty ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků a to pod evidenčním číslem 00950954. Dostupné zde.