MZČR udělilo výjimky pro testování antigenními testy

V rámci boje proti pandemii způsobené Koronavirem se MZČR rozhodlo povolit výjimky na na dovoz antigenních testů, kdy povolený dovozce bude vystupovat jako výrobce

“Subjekty, kterým bylo na základě jejich žádosti uděleno povolení podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., jsou s ohledem na změnu původního určeného účelu použití považováni za výrobce podle zákona č. 268/2014 Sb.” z webu MZČR

Seznam takových dovozců je dostupný na stránkách MZČR

Mezi dovozci, kterým byla udělena výjimka je pro typy testů Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (saliva) od společnosti Realy Tech i naše společnost.